Kategorie

Wielkie przebudzenia

  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwo AF
  • Cena: 29,90 zł
  • szt.
  • Poleć produkt

Wielkie przbudzenia - Colin Whittaker

Wielu ludzi w Kościele tęskni za przebudzeniem, inni boją się nawet myśli o nim. Słyszałem kiedyś jak pewien teolog zapytał: „Po co nam przebudzenia? Zawsze się przecież kończą!” W czasie duchowych przebudzeń wiele tysięcy ludzi dochodzi do zbawczego poznania Jezusa Chrystusa i staje się dziedzicami Bożego Królestwa. Zostają wyratowani z ciemności i przeniesieni do światłości. Ci, którzy zmierzali do piekła, znajdują nowe życie w Jezusie, mogą już tutaj cieszyć się społecznością z Bogiem i wiecznie radować się jego niebiańską chwałą. Już ten tylko fakt sprawia, że warto doświadczyć przebudzenia.

Każde przebudzenie jest darem Bożym i fakt, że Bóg je zsyła świadczy o tym, iż każde z nich jest częścią jego planów. Niniejsza książka dokonuje przeglądu ważnych okresów błogosławieństwa i owoców, które te czasy zrodziły. Jest to bardzo stymulująca lektura, wzmagająca pragnienie oglądania takiego wylania Ducha Bożego w naszych czasach.

Jest to książka na czasie, bowiem wielu wierzy, że Pan przygotowuje przebudzenie w Wielkiej Brytanii i może to być największy ruch ewangelizacyjny, jaki oglądało nasze stulecie. Colin Whittaker nie posuwa się w swych twierdzeniach zbyt daleko, ale wyraźnie daje się zauważyć jego entuzjazm związany z tym tematem.

Chociaż większa część książki to przegląd minionych błogosławieństw, Colin stara się ukazać pewne zasady, które wydają się być wspólne dla większości lub nawet wszystkich przebudzeń. Pierwsza z nich to centralne miejsce modlitwy. Przebudzenia zaczynają się jako odpowiedź Boga na wołanie Jego ludu, modlącego się nie tylko o ludzi zgubionych, ale także przyznającego się do potrzeby własnego ożywienia duchowego.

Colin słusznie dokonuje rozróżnienia między ożywieniem Bożego ludu, a następującym po nim przebudzeniu narodu albo ludzi w danej okolicy. Gdy chrześcijanie są duchowo ożywieni, stają się solą ziemi i światłością świata, miastem położonym na górze, które nie może się ukryć.

Wytrwała modlitwa może kosztować. Gdybyśmy zapytali, dlaczego Kościół nie znajduje się w stanie ciągłego ożywienia, musielibyśmy wyznać, że podstawową przyczyną jest fakt, iż trzeba za nie ponieść pewne koszty. Kościół popada w okresy senności, jego świadectwo staje się nieskuteczne i w rezultacie naród odsuwa się od Boga. Widzimy zatem, że przebudzenie jest koniecznością.

Nie tylko modlitwa jest ceną, jaką się płaci. Wiele może wytrwała modlitwa człowieka wołającego do Boga sprawiedliwego. W czasie przebudzenia zauważamy wśród chrześcijan prawdziwą troskę o osobistą sprawiedliwość i świętość; pragnienie, by być jak Chrystus.

Chrześcijanie będą skutecznym świadectwem dla narodu, w którym panuje nieprawość tylko wtedy, gdy będą żyć w sprawiedliwości. Tylko wtedy mogą przynieść nadzieję społeczeństwu żyjącemu bez nadziei, jeżeli sami żyją w miłości, radości i pokoju. Tylko wtedy, gdy przedkładają nakazy ewangelii nad wszystko inne, szukając wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. Wtedy, gdy stwierdzą, że Bóg zaspokaja ich potrzeby i jest do tego gotowy błogosławić poprzez nich innych ludzi.

Nie chcę przez to powiedzieć, że człowiek może wywołać przebudzenie ani to, że można na nie zasłużyć. Ludzie mogą jedynie prosić Boga o taki szczególny czas błogosławieństwa, przygotowując się do tego, aby Boże działanie mogło się zacząć w ich sercach oraz wi ich życiu. Dlatego nie ma sensu modlić się o przebudzenie, jeżeli nie jesteśmy gotowi na spotkanie z Bogiem, na jeszcze większe podporządkowanie naszego życia Jego woli i Jego celom.

Bóg wykonuje swoje zamiary przez ludzi. Jest nieuniknione, że w czasie ożywienia i następującego po nim przebudzenia pewni ludzi wysuwają się na czoło. Ale przesłanie tej książki jest jasne: w czasie przebudzenia to sam Pan Jezus Chrystus jest postacią centralną, a Bóg najbardziej używa tych ludzi, którzy głoszą Jezusa i Jemu oddają cześć.

Modlę się, aby Bóg posłużył się tą książką w celu rozpalenia twojego serca wielkim pragnieniem przebudzenia w twoim życiu i w Kościele jako całości, tak abyśmy mogli ufnie wierzyć, że będziemy oglądać wielkie przebudzenie w całym kraju. Gdy będziecie czytać te stronice, niech Duch Święty rozpali w waszych sercach przekonanie, że znowu będą działy się rzeczy oglądane w poprzednich okresach i będą jeszcze wspanialsze. Jeżeli bowiem istnieje jakaś cecha charakterystyczna dla współczesnego przebudzenia trwającego już w wielu krajach, to jest fakt, że głoszeniu ewangelii Królestwa Bożego towarzyszą potęż- ne znaki i cuda. Bóg zajmuje się nawracaniem do siebie całych narodów. Wielu modli się o to, aby Jego Duch w swej suwerennej mocy przejawiał swe mocarne działanie w ich krajach. Colin Urquhart, autor znakomitej książki "Moje drogie dziecko"

SPIS TREŚCI:
Przedmowa do wydania polskiego 7
Przedmowa 9
Przebudzenie 13
1. Czwarte zjawisko 21
2. 1734 – Nowa Anglia 29
3. 1735 – Walia: Howell Harris i Daniel Rowlands 39
4. 1739 – Anglia: George Whitefield i John Wesley 49
5. Przebudzenie deklamatorów (1800-1830) 61 Hugh Bourne i William Clowes
6. Przebudzenie w Ameryce (1858) 73
7. 1859 – Ulster 79
8. 1859 – Brytania 87
9. 1904 – Walia 93
10. Eksplozja w Ameryce Łacińskiej 101
11. Długie ramię ormiańskiego przeznaczenia 109
12. Afryka – Boży wiatr zmian 117
13. Indonezja – rewolucja i przebudzenie 133
14. Koreańska Pięćdziesiątnica 141
15. Chiński cud 151
16. Przebudzenie na Hebrydach (1949) 159
17. Przebudzenie, dlaczego nie tu, gdzie mieszkam? 167
18. Jakie są warunki przebudzenia? 173
19. Czy rozpoznamy nadchodzące przebudzenie? 183
Bibliografia 191

Przedmowa do wydania polskiego

Autor, pastor Colin Whittaker, przez wiele lat był redaktorem naczelnym czasopisma „Redemption Tidings” wydawanego przez Assemblies of God w Wielkiej Brytanii.

Niezmienną popularnością do dzisiaj cieszy się ta właśnie książka stanowiąca kronikarski zapis znaczących wydarzeń związanych z religijnymi przebudzeniami wieku XVIII, XIX i XX. Przedstawia ona działanie Ducha Świętego w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, w Azji i Afryce. Stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, które być może sobie nieraz zadajemy: Dlaczego przebudzenie nie miałoby się pojawić tu, gdzie mieszkamy – w naszym mieście, wsi czy kraju.

Czytając o wielkich przebudzeniach z dalszej i bliższej przeszłości w różnych częściach świata, będziemy się zdumiewać i zachwycać. Wydarzenia te przyniosły milionom ludzi na świecie uwolnienie od przymusu grzeszenia i radość zbawienia. I to niezależnie od ich statusu społecznego czy głębin moralnego upadku.

Po polsku pozycja ta ukazała się po raz pierwszy w roku 1997, wydana została przez Instytut Wydawniczy Agape. W roku 2005 została wznowiona przez to samo wydawnictwo. Przygotowaniu jej do druku patronował osobiście znający autora pastor Edward Czajko.

Z prawdziwą radością wykonaliśmy pracę redakcyjną po raz trzeci, aby przystosować tekst do odbioru przez dzisiejszego czytelnika. Stąd pomysł wprowadzenia przypisów przybliżających niektóre pojęcia znane czytelnikowi brytyjskiemu, czy niezrozumiałe dziś odniesienia kaznodziejskie do wydarzeń i tekstów biblijnych oraz starych hymnów kościelnych.

Cieszymy się, że wydawnictwo Absolutnie Fantastyczne (www.sklep.af.com.pl) zainteresowało się tym tytułem z dorobku naszego Instytutu i zechciało ponownie oddać go w ręce polskiego czytelnika.
Ludmiła i Kazimierz Sosulscy
Dyrektorzy Instytutu Wydawniczego Agape w latach 1992-2013.

Stron 202 

Okładka: miękka

Format: 155x230