Kategorie

Wiara, nadzieja, milość - doświadcz niemożliwego!

  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwo Dawida
  • Cena: 36,00 zł
  • szt.
  • Poleć produkt
Wiara, nadzieja, miłość - doświadcz niemozliwego! - Bill Johnson


W tej książce Bill Johnson uczy o trzech podstawowych cnotach; wierze, nadziei i miłości. Pozycja ta napisana w formie krótkich rozważań różni się znacznie od wydanych wcześniej jego książek. Dzięki swej formie nadaje się doskonale do uzupełniania codziennego czasu z Bogiem lub do pomocy na grupach domowych.

Bóg pragnie, aby każdy wierzący doświadczał rzeczy niemożliwych. Choć samo to stwierdzenie wydaje się nam nierealne, nie traćmy ducha! To Jego obecność nad nami sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. Naszym zadaniem jest uświadamiać sobie, że, po pierwsze, Bóg naprawdę z nami jest, a po drugie – chce, abyśmy dla Jego imienia i Jego chwały wypełnili wszystkie zadania wymienione w Wielkim Posłannictwie. Od czego jednak zacząć? Gdzie jest ten ogród, który mamy zamieszkiwać, wzrastając i przynosząc owoc dla Królestwa? Modlę się, aby napisana przeze mnie książka, złożona z krótkich rozważań, pomogła odpowiedzieć na to pytanie. Na podstawie jednego z najpopularniejszych i najbardziej lubianych wersetów Biblii – 1 Listu do Koryntian 13:13, będziemy odkrywać wiarę, nadzieję i miłość. Te trzy aspekty łaski Jezusa nad nami i w nas stanowią bogatą glebę, deszcz i słońce, które pomagają nam wzrastać na Jego podobieństwo i, tak jak On, uwalniać na ziemi moc.

W i a r a łączy nas ze źródłem mocy. To ona sprawia, że Boże dzieła faktycznie się przez nas dokonują. Każdy człowiek otrzymał pewną miarę wiary. To, co z nią robimy określa zasięg naszego poruszania się w mocy. Bez wiary nie można podobać się Bogu.

N a d z i e j a to radosne oczekiwanie na to, co dobre. To miejsce, w którym rośnie wiara. To jedna z najważniejszych wartości i najcenniejszych postaw – prawdziwe podobieństwo do Chrystusa. Nadzieja pojawia się, gdy odkrywamy doskonałą dobroć Jezusa, gdy spotykamy się z Nim i Jego doskonałymi obietnicami. Bez nadziei nie sposób żyć, wykorzystując cały swój potencjał.

M i ł o ś ć zmienia wszystko. Bez miłości nie ma nadziei. Bez miłości brak nam siły niezbędnej do włączenia wiary. To miłość odnajduje Boże obietnice. Miłość szuka rozwiązań od Ojca, który kocha w sposób doskonały. Bez miłości widzimy tylko prawo i nie dostrzegamy Bożego pragnienia, by przez łaskę doprowadzać nas do zwycięstwa.

Każdy z siedemdziesięciu dziewięciu krótkich rozdziałów zawartych w tej książce dotyka jednego z tych trzech najistotniejszych tematów, a kończy się modlitwą i wyznaniem. Jeśli naprawdę uwierzymy, że Bóg jest z nami, to nie tylko usłyszymy Jego wezwanie do życia w mocy Królestwa, lecz także będziemy go wręcz oczekiwać. Jezus nakazał nam uzdrawianie chorych i wskrzeszanie martwych oraz wiele innych zadań. Powiedział, że nie będzie dla nas nic niemożliwego. Nadszedł czas, by zaufać Jego słowom i w Jego imieniu oraz dla Jego chwały zacząć tego doświadczać.


Liczba stron: 340
Okładka: miękka
Format: 135x205
ISBN: 978-837-752-035-2